Przy Domu bez barier "Maja"działa OŚRODEK DZIENNEGO POBYTU i REHABILITACJI.

Samotność jest największą dolegliwością związaną z podeszłym wiekiem. Nasz Ośrodek Dziennego Pobytu daje możliwość spędzania czasu wśród innych. Zajęcia aktywizujące, ćwiczenia, możliwość korzystania z rehabilitacji to propozycja dla każdego seniora. To także okazja dla tych, którzy na co dzień opiekują się chorymi krewnymi lub znajomymi, by nie musieli rezygnować z aktywności zawodowej. W czasie ich pobytu w pracy seniorzy pozostają pod naszą opieką mając zapewnione zajęcia oraz trzy posiłki. Wszystko to w przyjaznej atmosferze pod fachową opieką bez konieczności oddawania bliskiego do domu opieki.


To placówka wsparcia dla osób, które w wyniku choroby, podeszłego wieku, niepełnosprawności lub zdarzeń losowych nie mogą samodzielnie sprostać trudnościom życia codziennego. Osób wymagających częściowej opieki, pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych (bio-psych-społecznych). Ośrodek powstał z myślą o osobach z dysfunkcjami neurologicznymi z grupy otępień.

Naszym podopiecznym zapewniamy:

 • zajęcia stymulujące pamięć,
 • zajęcia pobudzające koncentrację,
 • zajęcia aktywizujące fizycznie,
 • zajęcia oddziaływujące na dobre samopoczucie i wygląd,
 • zajęcia zapobiegające izolacji społecznej,
 • zajęcia rekreacyjno-kulturalne,
 • zajęcia rehabilitacyjne,
 • możliwość korzystania z urządzeń sanitarno-higienicznych,
 • posiłki na miejscu i na wynos,
 • pomoc w załatwianiu codziennych spraw,
 • zabiegi pielęgnacyjno-opiekuńcze.

Naszym celem jest stworzenie takich warunków pobytu, aby opiekunowie podopiecznych mogli kontynuować życie zawodowe.

Oferowane formy pobytu:

 • w godz. 7.30-17.00
 • kilkugodzinne,
 • kilkudniowe,
 • tygodniowe,
 • miesięczne,
 • w razie konieczności całodobowe

Śląskie Centrum Medyczne ma już kilkunastoletnie doświadczenie pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, samotnymi oraz przewlekle chorymi. Zapraszamy!