Możliwość skorzystania z opieki pielęgniarskiej. Usługi finansowane są z funduszu NFZ bądź komercyjne.